Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

/ Data podpisania umowy
z Wykonawcą

10.10.2017 r.

/ Data podpisania umowy
z Nadzorem Inwestorskim

17.10.2017 r.

/ Data zakończenia
inwestycji

09.05.2020 r.

/ Numer projektu

POIS.03.01.00 - 00-0007/15

/ Nazwa kontraktu

Opis Kontraktu


 1. Zakres rzeczowy inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ – węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe z węzłami), długości ok. 10 km. 
Planowany do budowy odcinek tej drogi stanowi obwodnicę miasta Kraśnik. Zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim, na terenie gmin Wilkołaz, Kraśnik oraz na terenie miasta Kraśnik.

Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ – węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe z węzłami), długości ok. 10 km:

 • Umowa nr 10/159-III/RJ/15/2018 z dn. 28.02.2018 r.
 • Długość: ok. 10 km
 • Wykonawca Robót: Konsorcjum firm:

Lider: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Partner: Aldesa Construcciones S.A. – c/ Bahia de Pollensa 13, 28042, Madryt, Hiszpania

Biuro Budowy S-19 Lublin – koniec obw. Kraśnika: część nr 3 odcinek realizacyjny obwodnica m. Kraśnik - ul. Kolejowa 8AB, 23-200 Kraśnik

 • Wartość kontraktu: 319 457 083,38 zł brutto
 • Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
 • Węzły drogowe: w. Kraśnik Północ; w. Kraśnik Południe
 • Obiekty inżynierskie: 9 wiaduktów, 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt
 • Remont odcinków istniejącej DK 19 o łącznej długości ok. 8,74 km

Nadzór:

SAFEGE S.A.S - 15-27 rue du Port, Parc de. l’lle, 92022 Nanterre, Francja

SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce - Al. Jerozolimskie 134 02-305, Warszawa

SAFEGE Biuro Inżyniera Kontraktu S19 - ul. Mieszka I 21,  piętro I, 23-200 Kraśnik

 

 1. Opis zadania:

Droga ekspresowa S-19 stanowi element europejskiej międzynarodowej trasy relacji północ-południe. Korytarz transportowy drogi Via Carpatia prowadzi wzdłuż granicy wschodniej UE i ma połączyć tereny 7 krajów: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał z Budziska (granica z Litwą) przez Białystok, Lublin, Rzeszów do przejścia granicznego w Barwinku.

 

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu wschodniej części kraju ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Trasa zapewni również lepszy dostęp do polskich portów.

Pochodną celu podstawowego jest również usprawnienie wymiany turystycznej 
oraz kulturowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka...

Zobacz więcej

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Aldesa Construcciones Polska
Sp. z o.o., ul. Postępu 18A
02-676 Warszawa
http://www.aldesa.pl