Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 27/02/2023

Świadectwo Przejęcia

Dnia 27.02.2023 roku, Inżynier Kontraktu z ramienia przedsiębiorstwa SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce wystawił Wykonawcy Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Świadectwo Przejęcia zgodnie z Warunkami Kontraktu subkl 10.1.