Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 02/02/2023

Pozwolenie na użytkowanie MOP Słodków Wschód

Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie  nr ZBS-IX.771.1.42.2022 z dnia 30.01.2023 r. udzielono pozowlenia na użytkowanie obiektu budowlanego MOP Słodków Wschód wraz z niedbędną infrastrukturą techniczną, zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł "Kraśnik" obecnie "Kaśnik Północ" - węzeł Słodków "obecnie Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km.