Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 18/08/2022

Pozwolenie na użytkowanie kanału technologicznego

Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie  nr ZBS-IX.771.1.48.2022 z dnia 18.08.2022 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie kanału technologicznego typu KTu2 oraz KTp2 wraz z infrastrukturą techniczną, zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł "Kraśnik" obecnie "Kaśnik Północ" - węzeł Słodków "obecnie Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km.