Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 29/06/2022

Pozwolenie na użytkowanie OUD "Kraśnik"

Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie  nr ZBS-IX.771.1.38.2022 z dnia 29.06.2022 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie Obwodu Utrzymania Drogowego (budynek administracyjno-biurowy, budynek garażowo-warsztatowy, magazyn soli) wraz z infrastrukturą techniczną, zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł "Kraśnik" obecnie "Kaśnik Północ" - węzeł Słodków "obecnie Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km.